Vissza a munka világába – I.rész

kismamiCikkünket Hoffmann-né dr. Csibra Klára írta, a hozzá érkezett rengeteg olvasói kérdések alapján. Várjuk továbbra is a kismamák kérdéseit jogi szakértőnkhöz.

Manapság érdemes már gyermekünk születésekor átgondolni, mikor szeretnénk visszamenni dolgozni, és mit várhatunk a munkáltatónktól. A jogszabályok ugyan bizonyos fokú védelmet biztosítanak a kismamáknak, de jogainkat többnyire perben tudjuk érvényesíteni. Az ember lánya pedig munkába állni szeretne, nem évekig pereskedni.

Ha két gyermek születik, és mindkettővel kihasználja az édesanya a nem túl nagy összegű Gyes nyújtotta lehetőségeket, akkor hosszú éveket tölt távol munkahelyétől. Némelyik munkáltatónak az egy gyermekes anyuka három év utáni visszatérése is gondot okozhat.

Tény, hogy bizonyos készségeink elkophatnak az otthon töltött idő alatt, aminek értelemszerűen nem örül munkáltatónk. Azzal sajnos csak kevés munkaadó van tisztában, hogy más képességeink ( pl. a szervezőkészség) még tovább fejlődnek a gyermekgondozás során. Aki korábban nem tudott napi 24 órában hatfelé figyelni, a gyermek születése után ezt is bizonyosan megtanulja.

 

Az érkező kérdésekből, panaszokból látszik, hogy a munkába való visszatérés a fentiek miatt sokaknak problémát okoz. Nézzük meg közelebbről a fontosabb rendelkezéseket!

 

Távollét

A feleket a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is terheli az együttműködési kötelezettség (pl.adatváltozások közlése).

 

A visszatérési szándékot legalább 30 nappal korábban be kell jelenteni.

Az egyik esetben előfordult, hogy a kismama időben jelezte a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, hogy mikor térne vissza. Megrökönyödésére a munkáltató közölte, hogy maradjon fizetés nélküli szabadságon (immáron Gyes és egyéb ellátás nélkül!), mert ő nem tudja foglalkoztatni.

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 128. §-át és 133.§ (2) bekezdését ajánlanám a munkáltató figyelmébe: ”A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.” 133. § (2) bekezdése:A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

Tehát ilyet a munkáltató nem kérhet, amennyiben a kismama munkába akar állni, tovább kell foglalkoztatnia, aztán – ha nem tudja tovább alkalmazni – megfelelő indoklás mellett felmondhat neki.

Ha belemegyünk abba, hogy közös megegyezéssel szűnjön meg a munkaviszonyunk, ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden, ami a rendes felmondás esetén járna (pl. végkielégítés, felmondási időre járó bér) szerepeljen a közös megegyezésben. Ugyanis, amíg a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése esetén csak az jár,amiben a felek megállapodtak (a ki nem adott szabadságnapokat ilyenkor is ki kell adni vagy ki kell fizetni), addig a törvény meghatározza, felmondás esetén mi jár a munkavállalónak.

Itt jegyezném meg, hogy a végkielégítésre jogosító időtartamba beleszámít a szülési szabadság, illetve a gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság, amely a gyermek 3 éves koráig tarthat (Mt. 77.§ (2) bekezdés a) pont). Előfordulhat, hogy a munkavállaló már várandós, amikor munkaviszonyt létesít egy munkáltatóval, és a gyermek gondozásával töltött idő alapján válik jogosulttá a végkielégítésre.

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően, amennyiben az aktív kollégák kapnak Erzsébet utalványt, azt a távollévő anyukának is meg kell kapnia, mivel nem közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, ellentétben pl. a bérlettel.

 

Visszatérés

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény értelmében a munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkakört és az alapbért. Mivel a szerződés módosítása csak a munkavállaló és a munkáltató együttes megegyezése esetén lehetséges, a visszatérő anyukát az eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.

Amennyiben a munkaadónál időközben emelték a béreket, a visszatérő anyuka bérét ennek megfelelően kell megemelni. Csökkenteni nem lehet egyoldalúan.

 

 

 

 

Legközelebb a felmondási védelemmel folytatjuk.